Wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologii i implantologii:

  • ekstrakcje zębów złamanych, ekstrakcje zębów mądrości,odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku,
    leczenie ropni,
  • resekcje wierzchołka korzeni,
  • hemisekcje – odcięcie korzenia z pozostawieniem części zęba,
  • chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego (pogłębianie przedsionka,przeszczepy z podniebienia)
  • podcinanie wędzidełek warg i języka
  • zabiegi z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej(implantacja,
  • augmentacja tkanek twardych i miękkich, podniesienie dna zatoki szczękowej,
  • leczenie chirurgiczne chorób przyzębia (przeszczepy, kiretaże otwarte, augmentacje)